Energibehandlingar

Chakrabalansering, enligt Light Mind metoden 60min 700kr
Energibalansering 1:a besöket 90min 890kr
Energibalansering 60min 700kr
Soul Body Fusion start 3ggr á 45min 950kr Kristin Wahlgren Läs mer / boka
Soul Body Fusion start 3ggr á 45min 950kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka
Soul Body Fusion 45min 350kr Kristin Wahlgren Läs mer / boka
Soul Body Fusion 45min 350kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka
Tirinja Tonhealing® 60 min 800kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka
Healing - Love and light fusion 60 min 800kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka
Kurs: Måla - Dansa - Skriv 10 timmar 1500 kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka
Golden Angel Healing - distanshealing 60min 1200kr Kristin Wahlgren Läs mer / boka
Golden Angel Healing - distanshealing 60min 1200kr Miriam Pagliarini Läs mer / boka